Ansökan om anslutning av registrerat licensområde till älgskötselområde 

Denna blankett används för ändring av tidigare registrerade förhållanden inom ett älgskötselområde.

Kontakta oss

Ingemar Sjöberg
Handläggare jaktfrågor
Landenheten
Ingemar punkt Sjoberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Ingemar punkt Sjoberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236380
070-3459003