Skyddsjakt efter lodjur som går in i renhägn

Länsstyrelsen fattade onsdagen den 22 mars beslut om skyddsjakt efter ett lodjur i Raedtievaerie sameby i Ragunda kommun.

​Lodjuret har vid upprepade tillfällen orsakat skada för samebyn genom att ta sig in i samebyns hägn.

Vid det senaste tillfället skrämdes renarna och trängde sig ut ur inhägnaden genom stängslet. Detta resulterade i att renskötarna på nytt måste samla ihop renarna.

Samebyn har påbörjat arbetet med att samla renarna inför vårflytten.

Den enda lämpliga lösningen för att samebyn ska lyckas med vårflytten är därför att avliva lodjuret.

Läs Länsstyrelsens beslut.