Skyddsjakt efter lodjur inom Ruvhten Sijte

Länsstyrelsen fattade den 4 april beslut om skyddsjakt efter tre lodjur inom samebyns vinterbetesmarker.

Lodjuren har rivit renar och skingrat renhjorden över en stor yta.

Samebyn har påbörjat arbetet med att samla renarna inför flytten till kalvningsland.

Lodjuren försvårar flytten avsevärt för samebyn. Beslutet gäller från och med den 6 april till och med den 20 april.

Här kan du läsa beslutet.