Risk för höga vattenflöden i Jämtlands- och Härjedalsfjällen

Fjällen i Jämtlands län har drabbats av stora regnmängder de senaste dagarna och det medför att vattendragen fylls på med stora vattenmängder. För fjällvandrare innebär detta att vad och passager över vattendrag kan bli svåra eller till och med farliga.

Detta gäller generellt i Jämtlands- och Härjedalsfjällen men vid några vattendrag kan det vara extra besvärligt just nu.

Över Härjångsån som övergår i Vålån, som man passerar på leden mellan Vålåstugorna och Helags, finns ingen bro och här kan höga flöden vara ett problem.

Mellan Tossåsen och Lundörrspasset är passagen över Västerån just nu besvärlig.

Även Ljungan har höga flöden och kan vara svår att passera.

Vi uppmanar alla som planerar att vistas i fjällen i Jämtlands län att vara försiktiga de närmaste dagarna eller tills regnet minskar eller upphör och vattenståndet i bäckar och åar blir lägre.