Förvaltningsrätten inhiberar Länsstyrelsens lodjursbeslut

Inhiberingen innebär att vårt beslut den 20 november – om skyddsjakt efter åtta stycken lodjur – tills vidare inte gäller i avvaktan på att frågan avgörs slutligt eller att annat beslutats.

​Detta innebär i praktiken att lodjursjakten inte kommer att genomföras innan Förvaltningsrätten fattat ett nytt beslut.

Förvaltningsrätten kan komma att besluta att jakten inte får genomföras.

Det är Miljöorganisationen "Nätverket Lo & Varg" som överklagat vårt beslut. 

Läs beslutet från Luleå Förvaltningsrätt.