Öppet öga – en informationskampanj för att förebygga brott i naturen

Länsstyrelserna, Polisen och Naturvårdsverket startar en informationskampanj för att förebygga brott i naturen. Syftet är att få människor att hjälpa till att bevara värdefulla och skyddsvärda växter och djur.

Många invånare uppskattar den svenska naturen och inser vikten av att bevara den stora variationen av växter och djur. Men tyvärr finns det de som vill tjäna pengar genom att olagligt samla in unika arter. Utanför jakttid är våra vilda djur, deras boplatser och ägg fredade. Vissa växter är till exempel fridlysta och får inte plockas. Djurungar ska lämnas ifred.

– Genom satsningen Öppet öga vill vi öka kunskapen om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i naturen, säger Sara Toivanen, artskyddshandläggare vid Länsstyrelsen Jämtlands län.

Hjälp från allmänheten

Under de senaste åren har ett antal fall av så kallade flora- och faunakriminalitet uppmärksammats i medierna. Stora mängder vilda fåglar och fågelägg har samlats in från naturen och sålts vidare. I vissa fall har många djur farit illa. Det kan handla om att svenska arter samlas in och säljs vidare till andra länder, men även att privatpersoner samlar på fredade djur hemma.

För att upptäcka och förhindra att det här händer behöver myndigheterna hjälp från allmänheten.

– Vi kan inte se allt och är beroende av att de som ser eller misstänker att brott begås anmäler det till Polisen eller Länsstyrelsen, säger Sara Toivanen.

För mer information av Polisen, ring telefonnummer 114 14, eller kontakta Länsstyrelsen Jämtlands län. 

Fakta

Fredade djur

Det är förbjudet att fånga eller döda fridlysta djur, störa dessa djur särskilt under djurens parnings- uppfödnings- övervintrings- och flyttningsperioder, förstöra eller samla in ägg i naturen och skada eller förstöra djurens fortplantningsområden, bon eller viloplatser.

Exempel på fredade djur är:

  • alla fåglar
  • alla fladdermöss,
  • brunbjörn, varg, järv, lodjur, utter
  • alla ormar, ödlor och groddjur.

Fredade växter

Det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada fridlysta växter och ta bort eller skada frön eller andra delar.

I Jämtlands län finns många fredade växter, lavar och svampar. Några av dem är

  • alla arter av orkidéer, till exempel guckusko, norna och brunkulla
  • gulsippa, Mosippa
  • varglav
  • bombmurkla