Snöskotertrafik

Snöskoter ger dig ett sätt att enkelt ta dig ut till fiskesjöar och andra utflyktsmål i naturen, längre än de egna fysiska förutsättningarna medger. Den innebär även ökade möjligheter för barnfamiljer och rörelsebegränsade att komma ut och njuta av naturen. Av hänsyn till naturvård, friluftsliv och rennäring finns dock områden där skotertrafik är begränsad eller helt förbjuden.

Det anses vara tillåtet att köra på väl snötäckt, tjälad mark om man inte stör, orsakar skada eller på annat sätt bryter mot lagen. Marken anses vara väl snötäckt när det inte finns risk att någon del av skotern tar i marken vid körning.

Skoterkörning omfattas dock inte av allemansrätten och det är inte tillåtet att passera annans mark om det finns risk att det uppstår skada. Det kan därför vara bra att alltid be om markägarens tillstånd att köra.

Länsstyrelsen har producerat en broschyr om de rättigheter och skyldigheter som skoterförare har. Broschyren kan laddas ner via länken till höger.

Var får du inte köra snöskoter?

 • På barmark.
 • På skogsmark med plant- och ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen. Skogen ska ha en medelhöjd på 2 meter över snötäcket för att det ska vara tillåtet att köra där.
 • På jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske i utan risk för skada på marken.
 • Inom särskilda förbuds- och regleringsområden. Se särskild rubrik till vänster.

Tänk även på att:

 • På de preparerade skoterlederna kör du säkrast.
 • Högertrafik gäller.
 • Allemansrättsligt friluftsliv har företräde. Visa respekt genom att hålla avstånd och anpassa farten.
 • Det finns vinterleder där skoterkörning är förbjudet. Leder där skotertrafik är tillåten ska ha en kompletterande tilläggsskylt.
 • Hålla dig uppdaterad om restriktioner och förbud. Du måste själv ta reda på vilka regler som gäller i det område du kör.
 • Det inte är tillåtet att köra på allmän väg annat än vid passage över vägen, eller kortast lämpliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Passagerare på skotern eller kälken måste gå över vägen. För att köra på privata och enskilda vägar behöver du tillstånd av den som ansvarar för vägen även om vägen är oplogad.
 • Som skoterförare måste du också känna till att det som regel inte är tillåtet att köra inom tätbebyggt område, över tomtmark eller så att du skadar mark eller växtlighet.