Marielundskyrkan, Östersunds församling

Marielundskyrkan är en kyrka med plats för en mångsidig verksamhet. Arkitekten strävade efter att ge träkyrkan en enkel form och en vardaglig karaktär som står i kontrast till modernismens mer radikala formspråk.

Marielundskyrkan. Foto: Länsstyrelsen, Anna Modin.

Till uppgiften anlitades arkitekt Tore Virke som vid samma tid arbetade med att upprätta ritningar till ett nytt barndaghem i området. Kyrkan är Östersunds första småkyrka och ligger i nära anslutning till den omgivande villabebyggelsen. 

Marielundskyrkan och dess församlingslokaler uppfördes 1969. Den är byggd i trä med fasader klädda i rödmålad träpanel och med vindskivor som ursprungligen var vitmålade men som i dag är mörkt bruna. Kyrkobyggnaden har basilikans grundform med brant tak i två fall som är täckt av betongtegel. Kyrkan är i söder sammanbyggd med den lägre församlingsdelen. Intill kyrkan finns en fristående klockstapel, även den klädd i rödmålad träpanel. På intilliggande tomt ligger även det daghem som är ritat av samme arkitekt vilket i byggnadsmaterial, färgsättning och i sin utformning är arkitektoniskt samordnat med kyrkoanläggningen.

Kyrkorummet är treskeppigt med väggar och tak klädda i laserad furupanel. Korväggen pryds av en trärelief föreställande scener ur Jesu liv som utförts av konstnär Kalle Berglund. Kyrkans dopskål och ljusstakar är utförda av silversmed Kerstin Öhlin-Lejonklou. Fönsterdörrar i den norra väggen ger stora ljusinsläpp i rummet. Stolsinredningen är lös och planlösningen flexibel vilket är tidstypiskt. Korpartiet kan avskiljas från långhuset med en vägg och tanken var att man lätt skulle kunna bilda ett mindre andaktsrum samtidigt som det gav möjlighet att använda långhuset som ett mer neutralt samlings- eller föredragsrum, även för icke-kyrkliga sammanhang.

Marielundskyrkan, interiör mot koret. Foto: Länsstyrelsen, Anna Modin.

Planeringen av en ny kyrka i stadsdelen Marielund tog sin början 1964 och året därpå inköptes en tomt för ändamålet.

Kyrkan tillsammans med de övriga församlingslokalerna har anpassats efter praktiska behov och har gett en kyrka med plats för en mångsidig verksamhet med olika aktiviteter. Arkitekten strävade efter att ge träkyrkan en enkel form och en vardaglig karaktär som står i kontrast till modernismens mer radikala formspråk.