Trångåsen

Trångåsen 1:9 har en imponerande empireuppbyggnad med boningshus flankerat av födorådsstuga och stort härbre. Byggnaderna är högt belägna och påminner om gårdar med hus från samma tid i den bördiga och välmående Storsjöbygden.

Vid mitten av 1700-talet tog kolonisationen av Norrlands inland ordentlig fart. Staten uppmuntrade etablering av nybyggen på Kronans mark genom att erbjuda några decenniers skattefrihet under uppbyggnadsskedet, för att sedan efter att syn hållits skattlägga fastigheterna.

Troligtvis år 1818 anlände fältjägarna Olof Malm och Jöns Gerd till kronoallmänningen ”Malmsjö Afradsland” vid en ås sydost om Trångsjön, därav namnet Trångåsen. År 1820 beslutade nybyggarna att upplåta en tredjedel av marken till korpralen Olof Olofsson Ferm, som bland annat deltagit i finska kriget 1808-09. Alla tre var hemmahörande vid Jämtlands Regemente. Det var Ferms gård som så småningom blev Trångåsen 1:9. Ferms ättlingar, flertalet med namnet Olof Olofsson, kom att bruka gården aktivt fram till cirka 1970.

Under 1830-, 40- och 50-talen avvittrades marken i området. År 1875 genomfördes laga skifte för Trångåsens by. Kort därefter såldes skattehemmanet Trångåsen till skogsbolaget Wäija (Väja-Dynäs). År 1910 sålde Wäija gården tillbaka till släkten Olofsson. Tiden då gården var i skogsbolags ägo var alltså cirka 30 år.

När nuvarande fastighetsägaren övertog gården 2004 hade den stått mer eller mindre obrukat i flera decennier. Gårdens byggnader och marken runt omkring har sedan dess restaurerats och återfått sin karaktär.

Gård i Trångåsen.
Trångåsen 1:9, Ströms socken.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Johan Loock.

 Vill du veta mer?

För mer information om Trångåsen, kontakta Lars Nord, e-post trangasen@gmail.com.