Lövöns gamla kraftverk

Lövöns gamla kraftverk vid Fångsjöns utlopp strax utanför Ulriksfors uppfördes omkring 1904. Ritningar till kraftverket med dess maskineri upprättades av Ingenjörsfirman Hillman & Laurell, Stockholm samt Karlstads Mekaniska Verkstad.

Kraftverkets namn var från början AB Per Holms Elektricitetsverk. Den ursprungliga anläggningen hade ett maskinaggregat, vilket kompletterades med ytterligare ett aggregat år 1910. Ett tredje maskinaggregat togs i drift omkring 1917. Lövöns äldsta aggregat byttes ut på 1920-talet.

Bakom etablerandet av Lövöns kraftverk stod Per Holm och hans son Ulrik. Båda spelade vid förra sekelskiftet en stor roll för industrialiseringen av trakten kring Ström. Ulrik Holm var bland annat med om att år 1915 grunda Ulriksfors sulfitfabrik, som till en början försågs med ström från Lövöns kraftverk. Kraftverket försåg även Strömsund och flera byar med ström.

Lövön övertogs av Graninge 1939 och var i drift fram till 1973. Ett nytt kraftverk etablerades ett stycke ifrån det gamla kraftverket, som sedan dess stått orört. Maskineriet är i stort sett intakt sedan etablerandet under tidigt 1900-tal.

 

Lövöns gamla kraftverk.
Lövöns gamla kraftverk, Vågdalen 1:39, Ströms socken.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Johan Loock.

 

Ritning till Lövöns kraftverk.
Ritning till Lövöns kraftverk 1903 av ingenjörsfirman Hillman & Laurell, Stockholm. Byggnaden gavs sannolikt från början ett enklare utseende utan drakhuvuden med mera.
Landsarkivet i Östersund.


Kontrolltavla och likströmsgenerator, Lövöns kraftverk.
Kontrolltavla och likströmsgenerator.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Johan Loock.