Lungre 1:10

Till varje större gård hörde förr i allmänhet en smedja, där man tillverkade lås, beslag, verktyg med mera för gårdens behov. Den här smedjan i byn Lungre är byggd på 1800-talet och har bevarad murad härd med luftbälg.

Under en kort period på 1800-talet förekom tillverkning av salpeter i ganska stor omfattning i länet. Salpeterboden är byggd ungefär som en vanlig hölada med god ventilation, vilket tillverkningsprocessen kräver.

Den färdiga produkten såldes vanligen till krutfabrikernas uppköpare.

 

Smedjan i Lungre.
Smedja och salpeterbod, Lungre 1:10, Kyrkås socken.
Foto: Länsstyrelsen, Jesper Larsson.

 

Salpeterboden i Lungre.
Foto: Länsstyrelsen, Jesper Larsson.