Fjällandets badhus

Badhuset i Fjällandet är ett av de gemensamhetsbadhus som byggdes på den svenska landsbygden under 1930- och 40-talen i kölvattnet efter Lubbe Nordströms skildring av Lortsverige.

I den hygieniska mobilisering som genomfördes deltog bland annat skollärare, distriktssköterskor, hälsovårdsinspektörer och föredragshållare från olika organisationer för att sprida budskapet om renlighet. Svenska föreningen för folkbad hade parollen "Bad åt alla! – Bad varje vecka åt varje svensk”. Statliga bidrag fanns att söka för byggandet av badhus.

I Jämtlands län bildades under denna tid drygt 130 badhusföreningar, däribland Badhusföreningen Fjällandet U.P.A. Initiativet till badhuset togs av lärarinnan i Fjällandet Edit Björner. Pengar till bygget samlades in bland annat genom fester, auktioner och teateruppsättningar och byns invånare skänkte dagsverken.

År 1940 stod badhuset färdigbyggt efter ritningar som troligen upprättats av snickare Johan Olof Hallner från Lit. Byggmästare var Ville Jonsson från Greningen i Lit.

 

Fjällandets badhus.
Fjällandets badhus, Fjällandet 1:35, Lits socken.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Jesper Larsson.