Östersunds kommun

I Östersunds kommun återfinns många byggnadsminnen i länets enda stad, Östersund. Centralstation, rådhus, bibliotek och tennishall är några av de byggnader som på olika sätt speglar stadens liv och näringar.

På Frösön finns flera byggnadsminnen, som berättar om Frösöns långa tradition som centrum för kultur och utbildning. Även Storsjöbygdens bördiga jordbrukslandskap är representerat i några byggnadsminnen.

Det senaste byggnadsminnet inom Östersunds kommun är Optands krigsflygfält, som etablerades under andra världskriget.

 

Karta över byggnadsminnen i Östersunds kommun.

 1. Lungre 1:10
 2. Lungre 1:2
 3. Frösö kyrkskola
 4. Scolarebostaden
 5. Collegiebostaden
 6. Mickelsgård
 7. Sommarhagen
 8. Residenset
 9. Östersunds centralstation
 10. Gamla skolan
 11. Gamla biblioteket/Ahlbergshallen
 12. Gamla Teatern
 13. Telehuset
 14. A4/Campus Östersund
 15. Östersunds tennishall
 16. Östersunds rådhus
 17. Karolinerladan
 18. Torvalla
 19. Brunflo station och ställverk
 20. Böröns kyrkbåthus
 21. Ol-Svens
 22. Fjällandets badhus
 23. Optands krigsflygfält