Collegiebostaden

På Frösön låg mellan åren 1679-1845 Frösö trivialskola, som länge var landets enda landsbygdsläroverk.

Förutom skolhus och contubernium - det vill säga inkvartering för elever - fanns också lärarbostäder.

Collegiebostaden nybyggdes på 1730-talet och tjänade som lärarbostad för andra klassens läroverkskollega. Byggnaden upphörde som lärarbostad när läroverket flyttades in till Östersund på 1840-talet.

År 1924 skänktes Collegiebostaden till Frösö hembygdsförening.

Collegiebostaden.
Collegiebostaden, Stocke 1:12, Frösö socken.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Jesper Larsson.

 

Interiör från Collegiebostaden.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Jesper Larsson.