Böröns kyrkbåthus

Kyrkbåthuset i Börön byggdes sannolikt på 1870-talet för att inrymma byarna Böröns och Våges kyrkbåt.

Kyrkbåtar var en gång vanliga i Jämtland och nyttjades för gemensam färd till kyrkan, i det här fallet Lockne kyrka. Enligt skriftliga källor och skifteskartor från tidigt 1800-tal fanns vid tiden ett båthus och minst två kyrkbåtar i Börön. 

Dagens båthus inhyser kyrkbåten Alexander, byggd 1888. Den har sju par åror, roder och segel och ägs - jämte båthuset - samfällt av byalaget.

År 1988 förevigades Alexander på frimärke i serien "Inlandets båtar".

 

Böröns kyrkbåthus.
Böröns kyrkbåthus, S inom Börön 1:2 och 8:2, Lockne socken.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Jesper Larsson.

 

Båten Alexander i Börns kyrkbåthus.
Båten Alexander i Böröns kyrkbåthus.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Jesper Larsson.