Krokoms kommun 

Krokoms kommun har byggnadsminnen som speglar olika skeden i länets utveckling och visar på vitt skilda livsbetingelser.

I söder finns de stora välmående gårdarna i bördig jordbruksbygd med flera hundra års kontinuitet. Längst i norr finns ett fjälljordbruk i byn Gunnarvattnet, som tillkom genom Kronans kolonisationspolitik i slutet av 1700-talet. Inte långt därifrån ligger den levande fäbodvallen Myhrbodarna. Huset Fjällglim i Åkersjön berättar om livet i en fjällby under 1930-, 40- och 50-talen.

I kommunen finns också några byggnadsminnen som minner om folkrörelsernas spridning i länet kring förra sekelskiftet.

Karta över Krokoms kommun med byggnadsminnena inprickade.

 1. Per-Hansagården
 2. Föllinge-Nyland
 3. Offerdals-Önet 3:12
 4. Ol-Jonsgården
 5. Ede föreningshus
 6. Hissmofors Folkets Hus
 7. Grafsgården
 8. Kroksgård
 9. Myhrbodarna
 10. Fjällglim
 11. Laxvikens bygdegård

Kontakta oss

Linnea Skog
Samhällsenheten
linnea punkt skog snabela lansstyrelsen punkt se¤linnea punkt skog snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253410