Krokoms kommun

Krokoms kommun har byggnadsminnen som speglar olika skeden i länets utveckling och visar på vitt skilda livsbetingelser.

I söder finns de stora välmående gårdarna i bördig jordbruksbygd med flera hundra års kontinuitet. Längst i norr finns ett fjälljordbruk i byn Gunnarvattnet, som tillkom genom Kronans kolonisationspolitik i slutet av 1700-talet. Inte långt därifrån ligger den levande fäbodvallen Myhrbodarna. Huset Fjällglim i Åkersjön berättar om livet i en fjällby under 1930-, 40- och 50-talen.

I kommunen finns också några byggnadsminnen som minner om folkrörelsernas spridning i länet kring förra sekelskiftet.

Karta över Krokoms kommun med byggnadsminnena inprickade.

 1. Per-Hansagården
 2. Föllinge-Nyland
 3. Offerdals-Önet 3:12
 4. Ol-Jonsgården
 5. Ede föreningshus
 6. Hissmofors Folkets Hus
 7. Grafsgården
 8. Kroksgård
 9. Myhrbodarna
 10. Fjällglim
 11. Laxvikens bygdegård