Vadmalsstamp

Vadmalsstampen i Sömlingsbäcken utanför Vemhån är daterad till år 1867. Den återuppbyggdes då efter en eldsvåda och var i traditionellt bruk fram till 1942. Den är en av ytterst få bevarade i landet av sitt slag.

Vadmalsstampens maskineri är inbyggt i en timrad stomme. Stampen drivs av ett vattenhjul, som i sin tur driver en axel med infällda träklappar. Träklapparna snurrar runt axeln och lyfter de sex stockarna tre om tre, som sedan faller ned och stampar tyget. 

Till stampen i Sömlingsbäcken sändes tyger för stampning från ett ganska stort område. Vadmalsstampen ligger på samfällt ägd mark och förvaltas av Vemhåns byalag.

Vadmalsstamp.
Vadmalsstamp, Vemdalens kyrkby s:79, Vemdalens socken.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Johan Loock.