Remsågen

Byn Remmets vattendrivna ramsåg - Remsågen - härstammar eventuellt från 1700-talets slut. Den var i bruk fram till sekelskiftet 1900 och stod sedan under lång tid i huvudsak öde.

År 1929 lades nytt spåntak och på 1980-talet genomfördes en omfattande restaurering av maskineriet samt rekonstruktion av vattenrännan.

Remsågen.
Remsågen, Samfällighet inom Överberg 15:16, Svegs socken.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Jesper Larsson.

 

Remsågen.
Remsågen. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Jesper Larsson.