Jo Jonsvallen

Jo Jonsvallen är den mest välbevarade av sammanlagt fyra bulotter på Västremmens fäbod. Samtliga byggnader på Jo Jonsvallen är timrade och omålade. De är samlade på en åsrygg, där flera av dem sammanbyggts till en i det närmaste kringbyggd gård.

Grupperingen av vallens byggnader färdigställdes sannolikt omkring 1840. Det förhållandevis ålderdomliga byggnadsbeståndet varierar i ålder från 1600- till 1800-tal. Vallen är en ovanligt påkostad hemfäbod, som kan ses som en mindre kopia av hemgården i kyrkbyn.

Vallens hemgård har varit Jo Jons i Älvros kyrkby, varifrån djuren bufördes - det vill säga att valla boskapen till fäboden - varje år i början av juni. Några veckor senare flyttades djuren till långfäbodarna Kölsätra och Vatteråsen. På Hansdagen den 29 augusti var det brukligt att återvända till Västremmen, där gårdsfolket och djuren stannade till långt in på hösten, eventuellt ända in i december.

Traditionell djurhållning upphörde troligen på Jo Jonsvallen i mitten av 1960-talet. Sedan slutet av 1800-talet har vallen varit i skogsbolags ägo och utarrenderats.

Jo Jonsvallen.

Jo Jonsvallen, Älvros kyrkby 6:6, Älvros socken.
Foto: Länsstyrelsen, Johan Loock.