Högen

Gården Högen är en av landets få och en av länets två fullständigt bevarade fyrbyggda gårdar enligt nordsvensk typ. I byn Lillhärdal fanns flera sådana gårdar kvar ovanligt länge.

Först vid laga skifte 1912 splittrades byns alla gårdar, utom Högen som redan 1924 övertogs av Lillhärdals hembygdsförening.

Gårdens byggnader är uppförda under perioden 1600-tal till tidigt 1900-tal. Det äldre boningshuset, gammelstugan, är byggt 1776. Det är en envånings parstuga med barfred och fönster med små blyinfattade rutor. Fönstren har luckor på utsidan, som är smyckade med hyvlade rombiska figurer.

 

Gården Högen.
Högen, Lillhärdals kyrkby 19:7, Lillhärdals socken.
Foto: Länsstyrelsen, Jesper Larsson.

 

Gammelstugan.
Gammelstugan. Foto: Länsstyrelsen, Jesper Larsson.