Herrö

Ladan i Herrö har genom dendrokronologi - det vill säga studier av timrets årsringar - daterats till åren 1476-77. Det finns dock en inskrift på en lös bräda i ladan med årtalet 1516.

Enligt traditionen är byggnaden den enda kvarvarande i Herrö från tiden före byns nedbränning under Baltzarfejden i början av 1600-talet.

I samband med Svegssjöns reglering under tidigt 1970-tal flyttades ladan cirka 100 meter till sin nuvarande placering. Ladan nyttjades som hölada fram till 1960-talet. I dag används den som förrådsbod.

 

Lada i herrö.
Lada, Herrö 14:11, Svegs socken.
Foto: Länsstyrelsen, Johan Loock.