Duvberg

Duvberg är en högt belägen, välbevarad by med ålderdomlig karaktär. Under 1800-talet var de flesta gårdarna i byn fyrbyggda efter nordsvenskt mönster.

I dag finns igen fullständigt fyrbyggd gård kvar i byn, men husen ligger tätt samlade kring gårdstunen. I mitten av byn ligger gården Duvberg 4:18. Till gården hör ett flertal timrade byggnader från 1700 och 1800-talet.

Ladugård.

Gård i Duvberg, Duvberg 4:18, Svegs socken.
Foto: Länsstyrelsen, Jesper Larsson.

 

Bagarstuga.
Bagarstuga. Foto: Länsstyrelsen, Jesper Larsson.