Bräcke kommun

I Bräcke kommun finns några av länets kända medeltida timmerhus, däribland Boddas bönhus, byggt år 1291. Det är länets äldsta timmerhus och en av landets allra äldsta timrade byggnader.

Nykterhetsrörelsens genombrott i slutet av 1800-talet speglas i ett välbevarat föreningshus, som haft stor betydelse för bygdens kulturliv. Ett tidigt teknikhistoriskt monument är strömsågen i Sidsjö. Öretjärndalen är en av länets få byggnadsminnesförklarade torpmiljöer. Dansbanan Granparken från 1934 berättar om det moderna livet i en skogsby i mitten på förra seklet. Även Ljungå kapell minner om skogsbrukets betydelse.

 

Karta över Bräcke kommun

  1. Hållborgen  
  2. Tavnäs föreningshus  
  3. Boddas bönhus  
  4. Öretjärndalen 
  5. Sidsjö-bod  
  6. Sidsjö-såg  
  7. Norrböle 
  8. Östansjö
  9. Granparken
  10. Ljungå kapell