Bergs kommun

Byggnadsminnena i Bergs kommun har en spännvidd i ålder på nästan 500 år och en stor bredd vad gäller innehåll och funktion. Tre av dem representerar Storsjöbygdens bördiga och delvis ålderdomliga jordbrukslandskap med bland annat ett härbre från slutet av 1400-talet.

Det fjärde byggnadsminnet speglar bilismens genombrott i Sverige genom en bensinstation byggd på 1950-talet. Det femte byggnadsminnet är Hovermo gårds- och industrimuseum, som visar på den småskaliga industrins betydelse i jordbrukssamhället. Den välkända Tomtangården är en av länets två helt bevarade kringbyggda gårdar. Det senaste byggnadsminnet är fäboden Ljåbodarna och bärplockarsamhället Myltplockarstan.

 

Karta över Bergs kommun med byggnadsminnen inprickade.

1. Svensåsen
2. Fäste
3. Tunvågen
4. Skålan
5. Hovermo
6. Tomtangården
7. Ovikens prästgård
8. Ljåbodarna och Myltplockarstan (saknas på kartbilden)