Västgård

Västgårds huvudbyggnad uppfördes 1901 efter ritningar av bankdirektör Carl Lignell. Byggmästare var förmodligen Christen Andersson från Björnänge.

Ägare till gården var en av Kallbygdens rikaste män, Olof Alexandersson, som skapat sin förmögenhet genom skogs- och fastighetsaffärer. Det är troligt att Lignell och Alexandersson kom i kontakt med varandra genom ett gemensamt intresse för hästuppfödning och hästsport.

Byggmästare Christen Andersson var under en period en av Västjämtlands mest anlitade byggmästare och ansvarade bland annat för byggandet av jaktvillorna i Visjön och Medstugan.

Huvudbyggnaden på Västgård ger med sin utformning associationer till de många jaktvillorna i trakten. Olof Alexandersson umgicks i samma kretsar som jaktvillornas byggherrar och gästades enligt uppgift av Prins Carl på ripjakt i början av förra seklet.

Bland boningshusets påkostade interiörer märks särskilt övervåningens salong, där väggarna är prydda med målningar på spänd papp, utförda av Berndt Andersson omkring 1902. Målningarna visar elva egendomar i Kallbygden som ägdes av Olof Alexandersson.

 

Boningshuset på Västgård.
Västgård 1:1, Kalls socken.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Johan Loock.

 

Övervåningens salong med väggmålningar.
Övervåningens salong med väggmålningar.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Johan Loock.