Ubyn

Gården är en av de ursprungliga i Ubyn. Den nuvarande gårdsbildningen har huvudsakligen tillkommit under 1800-talets andra hälft.

Det är en så kallad empiregård, där mangårdsbyggnaden flankeras av en födorådsstuga och en sommarstuga. I födorådsstugan, eller undantagsstugan, bodde gårdens äldre generation.

 

Gård i Ubyn.
Ubyn 1:2, Mattmars socken.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Jesper Larsson.

 

Sommarstuga i Ubyn.
Sommarstugan.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Jesper Larsson.