Norrgård

Gården ligger i det ålderdomliga odlingslandskapet i Mattmar med en uppsättning byggnader huvudsakligen från 1800-talet.

Husen grupperar sig till en så kallad empiregård, där mangårdsbyggnaden flankeras av bryggstugan och födorådsstugan. Dessa byggnader vänder sig ut mot byvägen, medan gårdens ekonomibyggnader är placerade på baksidan.

Födorådsstugan, eller undantagsstugan, nyttjades tidigare som bostad av gårdens äldre generation.

 

Födorådsstugan i Norrgård.
Födorådsstuga, Norrgård 1:2, Mattmars socken.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Jesper Larsson.

 

Härbre.
Härbre.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Jesper Larsson.