Månsgården

Månsgården är i sin nuvarande utformning huvudsakligen från 1800-talets senare hälft och tidigt 1900-tal.

Det är en så kallad empiregård, där mangårdsbyggnaden flankeras av en födorådsstuga - undantagsstuga - och bryggstuga - sommarhus.

Till gården hör ett stort antal byggnader. Mangårdsbyggnaden uppfördes omkring år 1900. Ladugården från 1861 är ett så kallat gjuthus, där bottenvåningens väggar är gjutna i kalkbruk med natursten som fyllnad. Även gårdens jordkällare har en gavelvägg i gjutkonstruktion.

Gjuthus var en byggteknisk nyhet i Jämtland i mitten av 1800-talet.

 

Huvudbyggnadens veranda på Månsgården.
Huvudbyggnadens veranda på Månsgården, Månsåsen 1:26, Marby socken.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Johan Loock.

 

Ladugården på Månsgården.
Ladugården.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Johan Loock.