Enafors turisthotell

Enafors turisthotell uppfördes år 1899 efter ritningar av byggmästare Christen Andersson. Ägarna Johannes och Karin Mölner bedrev både jordbruk och hotellverksamhet, vilket var mycket vanligt under turismens genombrottstid kring förra sekelskiftet.

Gårdens äldre huvudbyggnad utnyttjades vid behov som hotellannex. Sedan järnvägen dragits fram under 1880-talet och station byggts i Enafors, präglades samhället genom sitt läge nära fjällen helt av turismen. Turisthotellet övertogs efter makarna Mölners död av dottern Erika, som drev det fram till 1974.

I dag är det gamla turisthotellet fritidsbostad och någon hotellverksamhet bedrivs inte längre.

Enafors turisthotell.
Enafors turisthotell, Handöl 1:32, Åre socken.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Johan Loock.

 

Interiör från Enafors turisthotell.
Interiör från Enafors turisthotell.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Johan Loock.