Enafors station

Enafors station uppfördes 1881. Året därpå var den Norrländska tvärbanan klar i sin helhet och kunde invigas av kung Oscar II vid en ceremoni på Storliens station.

Stationshusen efter banan byggdes efter tre olika typritningar och av naturliga skäl i trä. Stationshuset i Enafors är det minsta och enklast utformade av de tre typerna och den bäst bevarade stationen av typmodell längs banan. Byggnaderna omkring stationshuset, bland annat ett godsmagasin, bidrar till helhetsintrycket av en välbevarad stationsmiljö.

Även väntsalen har behållit sin enkla karaktär och är idag främst präglad av 1940-50-talen. Där finns enkla träbänkar längs väggarna och en tavla över turistområden i Enafors med omgivningar.

Enafors är ett exempel på en plats som genom sitt läge i fjällvärlden kommit att präglas nästan helt och hållet av turismen. Förutom stationen vittnar ortens hotell från olika tidsepoker om Enafors dragningskraft på turister alltsedan järnvägen drogs fram. Under vissa perioder lär extra sovvagnar ha varit uppställda på stationen för att svara mot behovet av gästsängar.

Järnvägsstationen i Enafors har också spelat stor roll för täljstensindustrin i Handöl. Innan väg anlades mellan Handöl och Enafors 1934, fraktades täljstensprodukterna under en period med linbana den 7 kilometer långa sträckan fram till järnvägsstationen.

 

Enafors station.
Enafors station, Handöl 6:4, Åre socken.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Johan Loock.

 

Väntsalen på Enafors station.
Väntsalen med tavla över traktens sevärdheter.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Johan Loock.