Riksintressen för kulturmiljövården

I Jämtlands län finns ett 60-tal områden av riksintresse för kulturmiljövården. I hela landet finns cirka 1 700 riksintresseområden.

Riksintressen är geografiska områden med värden av nationell betydelse. Områdena ska enligt Miljöbalken så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dessa värden.

Riksantikvarieämbetet har en nationell överblick över landets riksintressen för kulturmiljövården. Boverket har uppsikt över hur systemet med riksintressen tillämpas. För mer information, klicka på länkarna till höger. 

I menyn till vänster finns information om samtliga riksintressen för kulturmiljövården i Jämtlands län.

Östersunds stad med Campus - före detta Artilleriregementet A4 - i förgrunden.
Östersunds stad är ett riksintresse för kulturmiljövården.
Foto: Fredrik Herrlander.

 

Flygfoton över riksintressen: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet. Övriga foton: Länsstyrelsen Jämtlands län.
Fördjupade texter: Ewa Ljungdahl, Birgitta Cedenhag och Göran Andersson.