Kulturreservatet Lillhärjåbygget

Lillhärjåbygget ligger i sydvästra Härjedalen och är sedan 2002 kulturreservat. Gården ligger i väglöst land, men är fortfarande ett levande fjälljordbruk med fäboddrift.
Flygbild över Lillhärjåbygget.

Lillhärjåbygget förvaltas av Länsstyrelsen men ägs av de boende på gården. Länsstyrelsen avsätter medel för skötseln av reservatet som är driften av jordbruket, underhåll av byggnader, hägnader, leder och stigar med mera. Finansieringen sker i huvudsak av Riksantikvarieämbetet.

Lillhärjåbygget anlades som ett nybygge i början av 1800-talet, men det var först i samband med avvittringen 1842 som gården blev en officiell bosättning. Fäboden Hackåsvallen anlades på 1880-talet. Vid gård och fäbod går djur på fritt skogsbete, korna handmjölkas och man förädlar mjölken till mejeriprodukter. Djurhållningen består av fjällnära kor, hästar, får och höns. Fram till och med 1962 pågick en omfattande slåtter på utmarken, men idag slås gårdens gräsmarker med lie och slåtterbalk och höet hässjas.

Systrarna Eva och Ann Eriksson övertog gården 2007 efter mor Karin, och det är femte generationen som driver jordbruket. På fastigheten som är 2 698 hektar finns ett 40-tal byggnader. Lillhärjåbygget saknar el, men har dieselelverk som kompletterats med en solcellanläggning. Tunga transporter sker främst vintertid med skoter. 

Lillhärjån i Lillhärjåbygget.

Gården erbjuder ett besök i en unik natur- och kulturmiljö utan motstycke i Sverige. Lillhärjåbygget är ensam om att driva jordbruk med fäboddrift i väglöst land. Besökarna erbjuds guidning utav Eva och det går att övernatta i en gäststuga på gården. Gårdens produkter är unika och det guldgula sommarsmöret smakar myr och fjäll. På gården kan man köpa smör, ost eller mandelpotatis.

Broschyren "Lillhärjåbygget - Fjälljordbruk i väglöst land" finns att beställa genom Länsstyrelsen, eller kan laddas ned som pdf. Boken "Gården på fjället" finns att köpa i bokhandeln eller genom fotograf Lars-Olof Hallberg. Se mer information till höger på sidan.  Här finns även tips om länkar samt kontaktuppgifter.