Samhällsplanering och kulturmiljö

En blomma i kruka framför ett gammalt fönster.

Länsstyrelsens arbete med samhällsplanering ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

 Information

Vi ser för närvarande över ansökningarna till statsbidrag till kulturmiljövården för 2016. Besluten kommer att skickas ut löpande när det fattats.

För ansökan om bidrag inför 2017 se informationen nedan.

 Ansökan om statsbidrag till kulturmiljövården 2017

Ansökan om bidrag till kulturmiljövården inför 2017, ska skickas till Länsstyrelsen senast den 31 oktober 2016.

För mer information om bidraget och blanketter, se under rubrikerna arkeologi och fornlämningar, byggnadsvård och skyddad bebyggelse.