Publikationer 

Vi publicerar årligen ett stort antal publikationer inom olika områden. Här hittar du bland annat årsredovisningar, verksamhetsplaner, rapporter och våra fina broschyrer om Jämtlands län.

Urval: Landskapsvård, RapporterRensa urval
Din sökning gav 2 träffar
 • Ge röst åt tysta kulturarv

  Länsstyrelsen har i sitt arbete med projektet "Kalejdoskop - Ge röst åt tysta kulturarv" arbetat med frågor kring kulturarv som tidigare varit dolt.

  Syftet har varit att göra fler människor delaktiga i arbetet och att lyfta fram fler berättelser om kulturarv. Länsstyrelsen har också velat skapa en diskussion om hur kulturarv skapas, förändras och används.

  Det finns många kulturmiljöer i l ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård, Landskapsvård

  Ge röst åt tysta kulturarv (2 MB)

 • Regional tillväxt baserad på natur- och kulturvärden - exemplet Vålådalen-Sylarna

  Natur- och kulturvärden lyfts här fram i ett tillväxt- och utvecklingsperspektiv genom två lokala fallstudier, dels i Ljungdalen och dels i Södra Årefjällen. Hållbarhet, dialog och förankring står i fokus. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad natur, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Näringslivsutveckling, Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Landskapsvård

  Regional tillväxt baserad på natur- och kulturvärden - exemplet Vålådalen-Sylarna (1 MB)