Publikationer 

Vi publicerar årligen ett stort antal publikationer inom olika områden. Här hittar du bland annat årsredovisningar, verksamhetsplaner, rapporter och våra fina broschyrer om Jämtlands län.

Urval: Människa & samhälle, Integration, Rapporter, 2008Rensa urval
Din sökning gav 5 träffar
 • Förstudie samverkan och metodutveckling för integrationsarbetet i Jämtlands län

  Kommunförbundet är projektägare till förstudien Samverkan och metodutveckling för integrationsarbetet i Jämtlands län. Projektet har finansierats av Kommunförbundet i Jämtlands län och Östersunds Kommun med stöd ur EG; s sociala fond.

  Syftet med projektet var att kartlägga hur olika aktörer samverkar i arbetet med att integrera flyktingar och invandrare i samhället, samt att kartlägga vilka me ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Ladda hem (275 kB)

 • Interkommunalsamverkan kring flyktingmottagning

  Genom att tillvarata kommunernas direkta fördelar och erfarenheter kan det fortsatta flyktingmottagandet i länet utvecklas och kvalitetssäkras.

  Interkommunal samverkan har arbetat med nya metoder och angreppssätt för att få till stånd en bättre regional och lokal samverkan. Genomgående har alla deltagande kommuner och landstinget med berörd personal fått inflytande på utvecklingsarbetet och s ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Ladda hem (304 kB)

 • Slutrapport för EU-projektet "Integration Modell Jämtland"

  Integration Modell Jämtland (IMJ) är ett projekt som har utvecklats utifrån en idé av projektet Interkommunal samverkan kring flyktingmottagande.

  Östersunds kommun är ägare av IMJ projektet med syfte att i samverkan mellan i första hand Bergs, Krokoms och Östersunds kommuner utveckla introduktionen, så att de nyanlända flyktingarna snabbare och effektivare kan etablera sig och skaffa sig föru ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Ladda hem (594 kB)

 • Utomnordiska invandrares erfarenhet av introduktion och integration i Norrland

  Norrlandslänens satsning på nyanlända invandrare är angelägen. Det framgår inte minst av en tvåårig programberedning som tillsattes år 2005 av Sveriges Kommuner och Landsting där förutsättningar för att förbättra integrationen av nyanlända invandrare i arbetslivet studerats.

  SWECO EUROFUTURES har under hösten år 2007 genomfört en analys av utomnordiska invandrares erfarenheter av introduktion ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Ladda hem (393 kB)

 • Utomnordiska företagare i region Mitt

  ALMI Företagspartner AB har genomfört ett förprojekt med syftet att öka kunskaperna om företagare i Jämtlands län som är födda utanför Norden, hur deras potential på ett bättre sätt ska tas till vara och vilka strategier som kan leda till att
  fler utomnordiska invandrare startar företag i länet.

  Målet med förprojektet var att ge information om vilka insatser ALMI ska gå vidare med i ett mer l ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Ladda hem (129 kB)

Träffar per publikationstyp