Regional ANDT-strategi för Jämtlands län 2015–2020

Omslag: Regional ANDT-strategi för Jämtlands län 2015–2020.
Löpnummer:
2015:11
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
34
God hälsa och trygghet är några av de viktigaste komponenterna i ett välfärdssamhälle och bidrar till att skapa en attraktiv region – en region att längta till och växa i.

Användande av alkohol, narkotika, dopning och tobak är dock alla hot mot vår hälsa. De bidrar även till att skapa otrygghet, kriminalitet och våld.
Kommentar:
Publikationen kan laddas ner digitalt nedan.