Historisk markanvändningsanalys för Natura 2000-områden

Omslag: Historisk markanvändningsanalys för Natura 2000-områden
Löpnummer:
2012:9
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
60
På uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län har Jamtli i februari/mars 2011 utfört en historisk markanvändningsanalys för 27 Natura 2000-områden i Jämtlands län.

Analysen har utgått från historiskt kartmaterial, framför allt laga skifteskartor, och har genomförts genom att ett digitalt kartöverlägg har upprättats för varje område. Utifrån de historiska kartorna med tillhörande kartakter ska markanvändningsanalysen ge svar på hur områdena har nyttjats historiskt sett.
Kommentar:
Broschyren kan laddas ner digitalt nedan.