Historisk markanvändningsanalys för Natura 2000-områden 

Omslag: Historisk markanvändningsanalys för Natura 2000-områden
Löpnummer:
2012:9 
Diarienummer:
511-6471-10 
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
60 
På uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län har Jamtli i februari/mars 2011 utfört en historisk markanvändningsanalys för 27 Natura 2000-områden i Jämtlands län.

Analysen har utgått från historiskt kartmaterial, framför allt laga skifteskartor, och har genomförts genom att ett digitalt kartöverlägg har upprättats för varje område. Utifrån de historiska kartorna med tillhörande kartakter ska markanvändningsanalysen ge svar på hur områdena har nyttjats historiskt sett.
Kommentar:
Broschyren kan laddas ner digitalt nedan.

Kontakta oss

Per-Olof Eriksson
Naturvårdsenheten
Per-Olof punkt Eriksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Per-Olof punkt Eriksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253365