Fjällen i ett föränderligt klimat

Omslag: Fjällen i ett föränderligt klimat.
Löpnummer:
2012:10
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
21
För 100 år sedan var man bekymrad över att kalfjället bredde
ut sig på fjällskogens bekostnad. Just nu är förhållandet det rakt motsatta.

Träd kan växa allt högre upp på fjället i och med att klimatet blivit varmare. Många är därför oroliga för att träden och skogen ska ta över och att fjällen ska försvinna.
Kommentar:
Broschyren kan laddas ner digitalt nedan.