Fjällen i ett föränderligt klimat 

Omslag: Fjällen i ett föränderligt klimat.
Löpnummer:
2012:10 
Diarienummer:
500-00480-2011 
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
21 
För 100 år sedan var man bekymrad över att kalfjället bredde
ut sig på fjällskogens bekostnad. Just nu är förhållandet det rakt motsatta.

Träd kan växa allt högre upp på fjället i och med att klimatet blivit varmare. Många är därför oroliga för att träden och skogen ska ta över och att fjällen ska försvinna.
Kommentar:
Broschyren kan laddas ner digitalt nedan.
Övriga relaterade filer:

Kontakta oss

Lisa Öberg
Naturvårdsenheten
Lisa punkt tjledig punkt oberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Lisa punkt tjledig punkt oberg snabela lansstyrelsen punkt se
076-8230068
Elin Andersson
Samordnare klimatanpassning
Elin punkt franvaro425 punkt Andersson snabela lansstyrelsen punkt se¤Elin punkt franvaro425 punkt Andersson snabela lansstyrelsen punkt se