Etablering av nyanlända 

Informationsfolder om etablering av nyanlända
Publiceringsår:
2012 
”Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.”

Integrationsfrågorna berör många olika politikområden och inkluderar till exempel insatser inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken samt arbete mot diskriminering.

Denna informationsfoldrar beskriver länsstyrelsernas arbete och uppdrag med etablering av nyanlända.

Kontakta oss

Mia Krylen
Samhällsenheten
Mia punkt Krylen snabela lansstyrelsen punkt se¤Mia punkt Krylen snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253295