Etablering av nyanlända

Informationsfolder om etablering av nyanlända
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
”Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.”

Integrationsfrågorna berör många olika politikområden och inkluderar till exempel insatser inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken samt arbete mot diskriminering.

Denna informationsfoldrar beskriver länsstyrelsernas arbete och uppdrag med etablering av nyanlända.
Kommentar: