Jordbruket utifrån ett förändrat klimat - Jämtlands län 2011

Omslag - Jordbruket utifrån ett förändrat klimat - Jämtlands län 2011
Löpnummer:
2011:6
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
48
Den här rapporten är en analys av vilka effekter klimatförändringarna bedöms få för det Jämtländska jordbruket. Den beskriver hot och möjligheter ur ett biologiskt, geologiskt och ekologiskt perspektiv.

Analysen omfattar enbart klimatförändringarnas direkta effekter på jordbruket men inte andra påverkande miljöfaktorer. Den omfattar heller inte jordbrukets påverkan på klimatet.
Kommentar: