Jordbruket utifrån ett förändrat klimat - Jämtlands län 2011 

Omslag - Jordbruket utifrån ett förändrat klimat - Jämtlands län 2011
Löpnummer:
2011:6 
Diarienummer:
451-1534-2011 
Publiceringsår:
2011 
Sidantal:
48 
Den här rapporten är en analys av vilka effekter klimatförändringarna bedöms få för det Jämtländska jordbruket. Den beskriver hot och möjligheter ur ett biologiskt, geologiskt och ekologiskt perspektiv.

Analysen omfattar enbart klimatförändringarnas direkta effekter på jordbruket men inte andra påverkande miljöfaktorer. Den omfattar heller inte jordbrukets påverkan på klimatet.

Kontakta oss

Hanna Appelros
Rådgivare växtodling
Hanna punkt Appelros snabela lansstyrelsen punkt se¤Hanna punkt Appelros snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253349
Eva Engström
Sakkunnig landsbygds- och lantbruksfrågor
Eva punkt Engstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Engstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253395
Elin Andersson
Samordnare klimatanpassning
Elin punkt franvaro425 punkt Andersson snabela lansstyrelsen punkt se¤Elin punkt franvaro425 punkt Andersson snabela lansstyrelsen punkt se