Skogens moderna rum

Omslag - Skogens moderna rum.
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-85123-19-3
Publicerad:
2010
Sidantal:
72
Den här boken börjar där Marianne Strandins bok ”Nöjespalatset i skogen – den moderna historien om en jämtländsk dansbana” slutade, i en beskrivning av mobila biografer, men i en väldigt konkret skoglig kontext.

Grundtanken har varit att beskriva skogen som ett modernt rum; se hur moderna processer på olika sätt påverkade människors vardagsliv och hur omvandlingen av skogsarbetet spelade in vid dessa förändringar.
Kommentar: