Regional tillväxt baserad på natur- och kulturvärden - exemplet Vålådalen-Sylarna 

Omslag rapport Vålådalen-Sylarna
Diarienummer:
439-4857-09 
Publiceringsår:
2010 
Sidantal:
50 
Natur- och kulturvärden lyfts här fram i ett tillväxt- och utvecklingsperspektiv genom två lokala fallstudier, dels i Ljungdalen och dels i Södra Årefjällen. Hållbarhet, dialog och förankring står i fokus.

Kontakta oss

Johan Looch
Samhällsbyggnadsenheten
johan punkt looch snabela lansstyrelsen punkt se¤johan punkt looch snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349149