Regional tillväxt baserad på natur- och kulturvärden - exemplet Vålådalen-Sylarna

Omslag rapport Vålådalen-Sylarna
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
50
Natur- och kulturvärden lyfts här fram i ett tillväxt- och utvecklingsperspektiv genom två lokala fallstudier, dels i Ljungdalen och dels i Södra Årefjällen. Hållbarhet, dialog och förankring står i fokus.
Kommentar: