Miljömålsbedömningar 2010 

Omslag: Rapport - Miljömålsbedömningar 2010.
Löpnummer:
2011:18 
Diarienummer:
501-730-2011 
Publiceringsår:
2010 
Sidantal:
46 
Länsstyrelsen i Jämtlands län rapporterar årligen den 30 november till Miljömålsrådet om hur det går för de regionala målen i förhållande till möjligheterna att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Skogsstyrelsen ansvarar för den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.
Kommentar:
Broschyren kan laddas ner digitalt nedan.