Biotopkartering 2010 i Jämtlands län

Biotopkartering 2010 i Jämtlands län
Löpnummer:
2012:2
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
 
Sjöar och vattendrag har alltid var essentiellt för djur och växter. För människan har vattendrag ständigt varit ett mycket viktigt habitat. I dag används vattendrag till exempel som födokälla, transportväg och för rekreation.

Vattendragen har de senaste århundradena kraftigt påverkats av oss människor både genom fysiska ingrepp och även utsläpp av föroreningar. Biotopkartering är ett sätt att få standardiserat grepp på hur vattendrags fysiska förutsättningar ser ut.
Kommentar:
Rapporten kan laddas ner digitalt nedan. Rapporten är stor och är därför uppdelad i en inledning med innehållsförteckning samt fyra delar med vattendragen listade.