Förändringarnas Åre - kulturhistorisk landskapsanalys av riksintresset Åredalen 

Rapportens framsida
Diarienummer:
436-5127-08 
ISBN/ISSN-nr:
ISBN 978-91-85123-03-2 
Publiceringsår:
2009 
Sidantal:
76 
Åredalen är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. I rapporten görs en historisk genomgång av bebyggelseutvecklingen inom Åredalen, särskilt vad gäller de senaste 40 åren.

En analys görs av hanteringen av riksintresset inom Länsstyrelsen och i den kommunala planeringen. Rapporten mynnar ut i ett förslag till ny motivering av riksintresset Åredalen.
Kommentar:
Rapporten är gratis och kan laddas ner digitalt eller beställas nedan.

Beställ publikation

Fyll i formuläret för att vi ska kunna skicka publikationen via post.

Pris per exemplar: Gratis
 
 
 
 
 
 

Kontakta oss

Johan Looch
Samhällsbyggnadsenheten
johan punkt loock snabela lansstyrelsen punkt se¤johan punkt loock snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349149