Trädgränsen som indikator för ekologiska klimateffekter i fjällen

Omslag - Trädgränsen som indikator för ekologiska klimateffekter i fjällen.
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1654-4269
Publicerad:
2008
Sidantal:
77
Projektet syftar till att utveckla en metod för miljöövervakning med den alpina trädgränsen som indikator för klimateffekter i Jämtlands- och Dalafjällen.

Metoden baseras på Leif Kullmans data över trädgränsens läge och förändring, som bygger på Harry Smiths data från åren kring 1915.
Kommentar: