Strategi för utveckling av hållbar natur- och kulturturism i Jämtlands län 

Framsida strategi
Publiceringsår:
2008 
Sidantal:
97 
Strategin är resultatet av ett regeringsuppdrag, som redovisades 2008. Rapporten innehåller en genomgång av natur- och kulturturismen i länet, en beskrivning av aktuella trender och tendenser samt en strategi för framtiden.

Strategin sammanfattas i sex övergripande förhållningssätt och fem åtgärdspunkter. Dessutom redovisas finansieringsmöjligheter kring hur strategin ska kunna förverkligas.
Kommentar:
Strategin är gratis och kan laddas ner digitalt eller beställas nedan.

Beställ publikation

Fyll i formuläret för att vi ska kunna skicka publikationen via post.

Pris per exemplar: Gratis
 
 
 
 
 
 

Kontakta oss

Johan Looch
Samhällsbyggnadsenheten
johan punkt looch snabela lansstyrelsen punkt se¤johan punkt looch snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349149