Slutrapport för EU-projektet "Integration Modell Jämtland"

Omslag - Slutrapport för EU-projektet "Integration Modell Jämtland.
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
15
Integration Modell Jämtland (IMJ) är ett projekt som har utvecklats utifrån en idé av projektet Interkommunal samverkan kring flyktingmottagande.

Östersunds kommun är ägare av IMJ projektet med syfte att i samverkan mellan i första hand Bergs, Krokoms och Östersunds kommuner utveckla introduktionen, så att de nyanlända flyktingarna snabbare och effektivare kan etablera sig och skaffa sig förutsättningar för sysselsättning och därmed bidra till utveckling och tillväxt i länet.
Kommentar: