Förstudie samverkan och metodutveckling för integrationsarbetet i Jämtlands län

Omslag - Förstudie samverkan och metodutveckling för integrationsarbetet i Jämtlands län.
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
86
Kommunförbundet är projektägare till förstudien Samverkan och metodutveckling för integrationsarbetet i Jämtlands län. Projektet har finansierats av Kommunförbundet i Jämtlands län och Östersunds Kommun med stöd ur EG; s sociala fond.

Syftet med projektet var att kartlägga hur olika aktörer samverkar i arbetet med att integrera flyktingar och invandrare i samhället, samt att kartlägga vilka metoder som används inom undervisningen i Svenska för invandrare, SFI.
Kommentar: