Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Jöran Hägglund är landshövding i Jämtlands län sedan 1 april 2014. Senast var han Senior rådgivare i näringspolitiska frågor på Nordic Public Affairs och innan det var han chef för Public and Regulatory Affairs på energibolaget Vattenfall, en tjänst han tillträdde 1 mars 2011. Han var mellan 2006 och 2010 statssekreterare i näringsdepartementet hos Maud Olofsson och har tidigare varit landstingsråd i Jämtlands läns landsting samt partisekreterare för Centerpartiet.

Telefon: 010-225 34 00
E-post: joran.hagglund@lansstyrelsen.se

Länsrådet

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Susanna Löfgren är länsråd sedan 22 augusti 2011. Hon kommer närmast från Naturvårdsverket där hon varit chef för viltförvaltningen. Susanna har haft ansvar för rovdjursfrågorna och för bevarande och nyttjande av andra vilda arter. Tidigare har hon bland annat arbetat med informationsfrågor på verket samt på Fjällsäkerhetsrådets kansli.

Telefon: 010-225 33 00 
E-post: susanna.lofgren@lansstyrelsen.se

Bengt-Åke Strömquist är biträdande länsråd. Han har arbetat på Länsstyrelsen sedan 1976 och var bland annat med i uppbyggnaden av EU:s strukturfonder vid Sveriges inträde i EU. Programperioden 2000-2006 var han ansvarig för förvaltningsmyndigheten för EU:s Mål 1-program Södra skogslänsregionen och Interreg-programmet Sverige-Norge.

Telefon: 010-225 33 02 
E-post: bengt-ake.stromquist@lansstyrelsen.se

Landshövdingens sekreterare

Anneli Zetterström
Telefon: 010-225 34 01
E-post: anneli.zetterstrom@lansstyrelsen.se

Länsrådets sekreterare

Christina Tirén
Telefon: 010-225 33 01
E-post: christina.tiren@lansstyrelsen.se

 Summary Links

Landshövdingen i media